göze dair herşey

Uyarılar


Hangi durumlarda göz doktoruna başvurmalıyız ?

 • Her türlü görme bozukluğunda
 • Gece görme bozukluğunda
 • Görmenin azaldığı durumlarda
 • Şeker hastalığı, hipertansiyon veya romatizmal hastalıklar varsa
 • Gözde kayma (şaşılık)
 • Göz hareketlerinde kısıtlılık
 • Göz önünde uçuşan cisimler ve ışık çakmaları
 • Görme alanında daralma
 • Gözde ağrı
 • Gözlerde kızarıklık
 • Gözde kasıntı-yanma hissi
 • Gözde çapaklanma ve akıntı
 • Gözde sulanma hissi
 • Gözde batma ve yabancı cisim hissi
 • Göz kapağında düşüklük
 • Göz kapağının şekil bozuklukları
 • Göz kapağında büyüyen kitle varsa
 • Göz kapağı yaralanmalarında
 • Kirpiklerin şekil bozuklukları
 • Kirpiklerde dökülme
 • Göz küresinin ileri doğru çıkık olması
 • Her iki göz büyüklükleri arasında asimetri olması
 • Göz hareketlerinin ağrılı olması
 • Göz bebeklerinin her iki gözde asimetrik büyüklükte olması
 • Göz bebeklerinde beyazlık olması (özellikle çocuklarda)
 • Saydam tabakada (kornea) bulanıklık olması
 • Her türlü göz yaralanması ve yabancı cisim kaçması
 • Zehirli (toksit) maddelerle temas
 • Gözde koyu renkli (pigmente) lekelerin çıkması
 • Bazı ilaçların (özellikle kortikosteroid türevlerinin) uzun süre kullanılması durumunda.